Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

 

 

 

INWESTYCJE  DOFONANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU  CELOWEGO

FUNDUSZ  DRÓG  SAMORZADOWYCH

l.p.

Nazwa zadania

 Całkowita
 wartość
 zadania 

 Dofinansowanie

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P
w miejscowości Żychlin
(realizacja 2020-2021)

    4 593 478,65

         3 078 425,56

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P
w m. Dobrosołowo
(realizacja 2020-2021)

    5 464 432,32

         3 785 971,34

3

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łaczących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna
(realizacja 2019-2021)

  13 539 344,58

         8 123 606,00

4

Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów
(realizacja 2019-2020)

    3 561 106,44

         2 102 586,00

5

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I
(realizacja 2019-2020)

    2 920 235,96

         1 663 243,00

6

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice
(realizacja 2019-2020)

    7 366 283,14

         3 663 316,00

7

Przebudowa drogi powiatowej  nr 3212P Konin – Rudzica
(realizacja 2019-2020)

    6 465 784,09

         3 232 892,00