Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

 

 

 INWESTYCJE  DOFONANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU  CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
(FUNDUSZ  DRÓG  SAMORZADOWYCH)

l.p. Nazwa projektu  Całkowita wartość inwestycji [zł]  Dofinansowanie [zł] Opis, cele (efekt)
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda – Talarkowo

(realizacja 2021-2023)
18 188 265,45 11 211 692,17 Przebudowa odcinka drogi o długości  8,5km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P
w miejscowości Żychlin

(realizacja 2020-2021)
4 593 478,65   3 078 425,56 Przebudowa odcinka drogi o długości  0,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo, budowa zatok autobusowych
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo

(realizacja 2020-2021)
    5 464 432,32          3 785 971,34 Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika
4 Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łaczących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna

(relizacja 2019-2021)
  13 539 344,58          8 123 606,00 Przebudowa odcinka drogi o długości 8,4km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi
5 Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów

(relizacja 2019-2020)
    3 561 106,44          2 102 586,00 Przebudowa odcinka drogi o długości  2,1km: nowa nawierzchnia, budowa chodnika, budowa odwodnienia drogi, przebudowa skrzyżowania
6 Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I

(relizacja 2019-2020)
    2 920 235,96          1 663 243,00 Przebudowa odcinka drogi o długości 0,9km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi
7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266,na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice

(relizacja 2019-2020)
    7 366 283,14          3 663 316,00 Przebudowa odcinka drogi o długości  2,7km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa chodników, budowa odwodnienia drogi
8 Przebudowa drogi powiatowej  nr 3212P Konin – Rudzica

(realizacja 2019-2020)
    6 465 784,09          3 232 892,00 Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa ściezki rowerowej, budowa odwodnienia drogi

 

Celem projektów jest: poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie peryferyjności czasowej, poprawa dostępności transportową, podniesienie standardów