Lokalizacja

1. LOKALIZACJA REKLAMY:

   Pierwszy krok:

   Lokalizacja reklamy: Jolanta Wesołowska tel. 63 243-02-80 wew. 32, pok. nr 7

    Drugi krok:

     Umieszczenie obiektu/reklamy: Leszek Karczewski  tel. 63 243-02-80 wew. 30, pok. nr 6

     DO POBRANIA:

     WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/reklamy*

     w pasie drogowym - 05

     Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

    Do Wniosku o umieszczenie obiektu/reklamy załącza się:

  1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000;
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji obiektu/reklamy*;
  3. Wypis z rejestru gruntów dla działki na której lokalizowany jest obiekt/reklama*;
  4. Projekt techniczny: szkic graficzny obiektu/reklamy* w kolorze oraz szkic konstrukcyjny z wymiarami reklamy;
  5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej lokalizacji reklam przeznaczenia działki
    (w przypadku gdy obowiązuje miejscowy plan)*;
  6. W przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis
    pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa*

 

2. LOKALIZACJA ZJAZDU:

Pierwszy krok:

Lokalizacja zjazdu: Jolanta Wesołowska tel. 63 243-02-80 wew. 32, pok. nr 7

 Drugi krok:

 Wykonanie zjazdu: Żaneta Rzepka  tel. 63 243-02-80 wew. 35, pok. nr 11

 DO POBRANIA:

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu - 04

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

--------------------------------

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo (17zł) należy wnieść na rachunek:
Getin Noble Bank S.A.
nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin