• b1

O nas

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie jest jednostką organizacyjną powiatu konińskiego utworzoną z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa, na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz.U. Nr 156, poz. 1027) i działa w oparciu o Regulamin organizacyjny nadany jej uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego.

więcej ...

Komunikaty

 • Ogłoszenie ZDP - DZ- 3302 – 6/ 2014

  ZDP - DZ- 3302 – 6/ 2014  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie na podstawie art. 39, art. 40 ust.1 i 2 oraz 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ścinki poboczy na drogach powiatowych w roku 2014

  więcej...

 • Ogłoszenie - ZDP - DZ- 3302 – 5/ 2014

  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20 d tel. 243 02 80. Na podstawie art. 39, art. 40 ust.1 i 2 oraz 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) Ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni dróg tłuczniowych w okresie wiosennym i jesiennym

  więcej...
 • Ogłoszenie ZDP - DZ- 3302 – 4/ 2014

  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20 d, tel. 243 02 80. Na podstawie art. 39, art. 40 ust.1 i 2 oraz 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) Ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni dróg gruntowych w okresie wiosennym i jesiennym

  więcej...
 • Ogłoszenie ZDP - DZ- 3302 – 3/ 2014

  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  ul. Świętojańska 20 d tel. 243 02 80 na podstawie art. 39, art. 40 ust.1 i 2 oraz  43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 3185 Rożnowa – Ostrowąż w m. Biskupie

  więcej...

Przetargi

Archiwum oraz bieżące informacje na temat przetargów

więcej...

Wnioski i Druki

Informacje oraz wnioski i druki do pobrania

więcej...

Komunikaty

Informacje i komunikaty ZDP w Koninie

więcej...

Sieć drogowa

Mapa sieci dróg w powiecie Konińskim

więcej...

Zimowe utrzymanie

Informacje i zasady zimowego utrzymania dróg i ulic

więcej...


logo3