• b4

04/2018 Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno "Slurry seal" (drogi powiatowe nr: 3211P, 3188P, 3202P, 3197P)

Konin, 10.05.2018 r.

ZDP-NZ-3302-04/2018

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

dot. Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno “Slurry seal” (drogi powiatowe nr: 3211P, 3188P, 3202P, 3197P)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

02/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.03.2018 r.

ZDP-NZ-3302-02/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”

03/2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 3176P Zygmuntowo-Świętne - etap IV

Konin, 13.04.2018 r.

ZDP-NZ-3302-03/2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Przedmiary robót (aktualny przedmiar robót załączono poniżej).

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

DO POBRANIA:

AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT (Załącznik nr 7 – Przedmiary robót)

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający informuje że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, ulega przedłużeniu do dnia 19.04.2018 r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2018 r., o godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


logo3