• b4

16/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 18.09.2019 r.

ZDP-NZ-3302-16/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P do m. Warznia

13/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 29.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-13/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty trzech odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” obejmujących następujące zadania:

1) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” – droga powiatowa nr 3192P na odcinku Sadlno-Racięcin

2) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” – droga powiatowa nr 3050P w m. Budzisław Kościelny ul. Słupecka

3) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” – droga powiatowa nr 3036P na odcinku Budzisław Kościelny – Nieborzyn

17/2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie zimowym 2019-2020 r.

Konin, 19.09.2019 r.

ZDP-NZ-3302-17/2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy oraz Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Rejon VII, Rejon VIII, Rejon IX).

W Formularzu cenowym zmianie ulegają długości odcinków w pozycji „Utrzymanie chodników” w rejonach nr VII, VIII, IX. Analogicznie w Opisie przedmiotu zamówienia zmianie ulegają długości odcinków w pozycji „Utrzymanie chodników” w rejonach nr VII, VIII, IX. Zamawiający poniżej załącza aktualne Załączniki nr 1-5 do SIWZ ze zmienionym Formularzem cenowym oraz Opis przedmiotu zamówienia (Rejon VII, Rejon VIII, Rejon IX). Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

 

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1-5 do SIWZ (aktualny)

Załącznik nr 7 do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia - Rejon VII, Rejon VIII, Rejon IX (aktualny)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


logo3