• b4

05/2019 Informacja o unieważnieniu postępowania/Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa-Gosławice

Konin, 19.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-05/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice”

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W dniu 03.06.2019 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 18.06.2019 r. do godz. 09:45, wpłynęło osiem ofert. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 591.000,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały oferty:

1) Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, cena ofertowa brutto: 742.327,14 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat,

2) GOLIAT II Sp. z o.o., Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów, cena ofertowa brutto: 724.568,98 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat,

3) Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, cena ofertowa brutto: 815.623,27 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat,

4) BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Gutowski Marcin, Rozalin 64, 62-400 Słupca, cena ofertowa brutto: 664.077,74 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat,

5) KOST-BRUK Radzimski Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Krągola, ul. Kasztelańska 20, 62-571 Stare Miasto, cena ofertowa brutto: 753.948,18 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 7 lat,

6) KON-BRUK Juszczak Grzegorz, ul. Nadbrzeżna 16, 62-500 Konin, cena ofertowa brutto: 686.463,00 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat,

7) Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska, ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23,
62-540 Kleczew, cena ofertowa brutto: 694.905,66 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat,

8) Adam Kozłowski AD-BUD, Sławoszewek, ul. Lipowa 21, 62-540 Kleczew , cena ofertowa brutto: 795.253,07 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 16.09.2019 r., okres gwarancji: 8 lat.

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).


logo3