• b4

05/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 18.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-05/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P
Wola Łaszczowa - Gosławice

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 591.000,00 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

742.327,14 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów

724.568,98 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

815.623,27 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Gutowski Marcin

Rozalin 64,
62-400 Słupca

664.077,74 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

5

KOST-BRUK Radzimski Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Krągola, ul. Kasztelańska 20,
62-571 Stare Miasto

753.948,18 zł

16.09.2019 r.

7 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

6

KON-BRUK Juszczak Grzegorz

ul. Nadbrzeżna 16,

62-500 Konin

686.463,00 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

7

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska

ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23,

62-540 Kleczew

694.905,66 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

8

Adam Kozłowski AD-BUD

Sławoszewek,

ul. Lipowa 21,
62-540 Kleczew

795.253,07 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


logo3