• b5

PROW 2014-2020 Nowa Ciświca - Lipice

PROW-2014-2020-logo-kolor

flag yellow lowEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg” pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P 
granica powiatu konińskiego - Stara Ciświca - Lipice - Grodziec - droga wojewódzka 443 na odcinku Nowa Ciświca - Lipice

Cel: Poprawa dostępności terenów wiejskich przyległych do drogi powiatowej, a także dojazdu min. do szkoły,
ośrodka zdrowiai kościoła w Grodzcu, dzięki zmianie (polepszeniu) parametrów technicznych drogi zostanie zwiększone
bezpieczeństwo ruchu oraz usprawniony przejazd.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka o długości ok 0,776 km, której zakres obejmuje:
poszerzenie jezdni do szer. 5,5m oraz zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową, wykonanie chodnika przy szkole o szer. 1,65m, wykonanie poboczy o szer. od 0,75m do 1,0m, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Beneficjent Powiat Koniński

Materiał opracowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie


logo3