Sprzedaż drewna droga 3185P

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62 -500 Konin,
zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na:
Sprzedaż drzew „na pniu” – drewno opałowe – rosnących w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3185P Kopydłowo – Góry – Ostrowąż – Różnowa w m. Góry Kolonia”.

 

Sprzedający sprzedaje drzewa ,,na pniu” – drewno opałowe, natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione drzewa wyciąć oraz uprzątnąć miejsce wycinki zgodnie z Instrukcją Wykonania Robót – Zał. Nr 3.

Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w w/wym. ogłoszeniu.

Poszczególna ilość  pozyskanego drewna jest wartością szacunkową. W przypadku stwierdzenie różnić ilości pozyskanego drewna po ich wycince cena zaoferowana nie ulega zmianie przez Kupującego.

Zadanie należy zrealizować w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r.

DO POBRANIA:

SPECYFIKACJA