Ogłoszenie o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew Bochlewo - Anielewo

Konin, 30 września 2021r.

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew

                Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że posiada w sprzedaży drewno z wycinki drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3226P Bochlewo – Anielewo.

Drewno z gatunku topola składowane jest w miejscowości Bochlewo.

Miąższ grubizny wynosi:

1)       drewno wielkowymiarowe - 4,81 m3 za kwotę 857,87 zł (brutto)

2)      wałki użytkowe S2 – 25,65 m3 za kwotę 2 593,03 zł (brutto)

3)      drobnica gałęziowa -  4,0 m3 za kwotę 98,40 zł (brutto).

Ofertę na załączonym druku wraz  z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 08.10.2021r. godz. 7:30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin, pok. nr 1.

Otwarcie ofert godz. 8:00.

W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert zostanie przeprowadzona licytacja w dniu 11.10.2021r. o godz. 8:00.

Wygrywa oferta o najwyższej wartości. Kupujący musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje.

Cena w złożonej ofercie nie może być niższa od ceny określonej do sprzedaży. W przypadku zakupu drewna należy opłacić fakturę w ciągu 14 dni i uprzątnąć drewno z pasa drogowego.

 

DO POBRANIA:

FORMULARZ CENOWY - word

FORMULARZ CENOWY - pdf