Konin, dnia 18.09.2014 r.
ZDP - DZ- 3302 – 27/ 2014

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie

W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin
za kwotę podaną w złożonej ofercie, tj. 181.936,68 zł (brutto).

lp.

Firma (nazwa)
 lub nazwisko wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
 cena 100%

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

100
2

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

87
3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
DROBUD Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 71A
63-200 Jarocin

63
 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. po 23 września 2014r.


 

............................

Konin, dnia 18.09.2014 r.
ZDP - DZ- 3302 – 26/ 2014

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ulicy Sportowej w Rychwale

W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę
Zakładu Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin
za kwotę podaną w złożonej ofercie, tj. 262.207,34 zł (brutto).

 
lp.

Firma (nazwa)
 lub nazwisko wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
 cena 100%

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

100
2

Zakład Handlu i Usług
ROLMET,
Mieczysław Durkiewicz
62-574 Grochowy 10

61

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. po 23 września 2014r.

 
..........................
 
WYNIKI PRZETARGÓW:

Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie

Przebudowa ulicy Sportowej w Rychwale
Remont drogi 3207P Licheń – Helenów

Przebudowa drogi 3227P Nieświastów – Warznia

Remont drogi nr 3216P Milin - Ochle w m.Borki

Przebudowa drogi nr 3194P Tomisławice – Witkowice

Przebudowa drogi nr 3183P Skulska Wieś - Buszkowo

Przebudowa drogi nr 3197P Zaryń – Mąkoszyn

Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie - etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia

Remont  drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo – Kawnice

Remont drogi powiatowej nr 4313P Biskupice – Czarnybród

Wykaszanie poboczy dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto – Lisiec Wielki na odc. ul. Lisiecka w Starym Mieście

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Przystronie – Lipiny – Koło - etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P relacji DK25 - Stare Miasto – Rozalin - Grodziec - DW443 na odc. Rozalin – Trójka

Przebudowa drogi powiatowej nr 3176P na odc. Zygmuntowo – Świętne

Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 Przytuki – Miłaczew

Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kopydłowo - Kaliska

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263 Różopole - Ślesin - Wola Podłężna - DW266 na odc. Licheń Stary - Grąblin

Wykonanie ścinki poboczy na drogach powiatowych w roku 2014

Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych
Naprawa nawierzchni dróg gruntowych

Przebudowę drogi powiatowej nr 3185 Rożnowa – Ostrowąż w m. Biskupie

Zamiatanie ulic po okresie zimowym

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną dla ruchu KR 2 w 2014r