Konin, dnia 17.10.2014 r.
ZDP - DZ- 3302 – 30/ 2014

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym 2014/2015 Rejon III

 

W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno za kwotę podaną w złożonej ofercie, tj. 2.575,00 zł (brutto).

 
lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Wierzbinku
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno

100
 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. po 22 października 2014r.

 

 

..........................
 
WYNIKI PRZETARGÓW:

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym 2014/2015      Rejon III

29/2014 Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym 2014/2015
28/2014 Remont drogi Sporne – Bożatki poprzez utwardzenie poboczy
27/2014 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie
Przebudowa ulicy Sportowej w Rychwale
Remont drogi 3207P Licheń – Helenów

Przebudowa drogi 3227P Nieświastów – Warznia

Remont drogi nr 3216P Milin - Ochle w m.Borki

Przebudowa drogi nr 3194P Tomisławice – Witkowice

Przebudowa drogi nr 3183P Skulska Wieś - Buszkowo

Przebudowa drogi nr 3197P Zaryń – Mąkoszyn

Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie - etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia

Remont  drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo – Kawnice

Remont drogi powiatowej nr 4313P Biskupice – Czarnybród

Wykaszanie poboczy dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto – Lisiec Wielki na odc. ul. Lisiecka w Starym Mieście

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Przystronie – Lipiny – Koło - etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P relacji DK25 - Stare Miasto – Rozalin - Grodziec - DW443 na odc. Rozalin – Trójka

Przebudowa drogi powiatowej nr 3176P na odc. Zygmuntowo – Świętne

Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 Przytuki – Miłaczew

Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kopydłowo - Kaliska

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263 Różopole - Ślesin - Wola Podłężna - DW266 na odc. Licheń Stary - Grąblin

Wykonanie ścinki poboczy na drogach powiatowych w roku 2014

Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych
Naprawa nawierzchni dróg gruntowych

Przebudowę drogi powiatowej nr 3185 Rożnowa – Ostrowąż w m. Biskupie

Zamiatanie ulic po okresie zimowym

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną dla ruchu KR 2 w 2014r