Konin, dnia 28.08.2014 r.
ZDP - DZ- 3302 – 25/ 2014
 
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi 3207P Licheń – Helenów

W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński,
ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin
za kwotę podaną w złożonej ofercie, tj. 441.029,42 zł (brutto).

 
lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
 cena 100%

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12,62-510 Konin

100
2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
DROBUD Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 71A
63-200 Jarocin

85
 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. po 02 września 2014r.

............................


Konin, dnia 28.08.2014 r.
ZDP - DZ- 3302 – 24/ 2014

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi 3227P Nieświastów – Warznia

W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
za kwotę podaną w złożonej ofercie,
tj. 384.888.89 zł (brutto).

 
lp.

Firma (nazwa)
 lub nazwisko wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
 cena 100%

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

92
2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
DROBUD Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 71A
63-200 Jarocin

75
3

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

100
 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po  02 września 2014 r.


..........................

WYNIKI PRZETARGÓW:
Remont drogi nr 3216P Milin - Ochle w m.Borki
22/2014 Przebudowa drogi nr 3194P Tomisławice – Witkowice
21/2014 Przebudowa drogi nr 3183P Skulska Wieś - Buszkowo
Przebudowa drogi nr 3197P Zaryń – Mąkoszyn
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie - etap II
Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia
Remont  drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo – Kawnice
Remont drogi powiatowej nr 4313P Biskupice – Czarnybród
Wykaszanie poboczy dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto – Lisiec Wielki na odc. ul. Lisiecka w Starym Mieście

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Przystronie – Lipiny – Koło - etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P relacji DK25 - Stare Miasto – Rozalin - Grodziec - DW443 na odc. Rozalin – Trójka

Przebudowa drogi powiatowej nr 3176P na odc. Zygmuntowo – Świętne
Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 Przytuki – Miłaczew
Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kopydłowo - Kaliska

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263 Różopole - Ślesin - Wola Podłężna - DW266 na odc. Licheń Stary - Grąblin

Wykonanie ścinki poboczy na drogach powiatowych w roku 2014
Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych
Naprawa nawierzchni dróg gruntowych
Przebudowę drogi powiatowej nr 3185 Rożnowa – Ostrowąż w m. Biskupie
Zamiatanie ulic po okresie zimowym

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną dla ruchu KR 2 w 2014r