• b4

21/2018 Wynik/Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków

Konin, 24.08.2018 r.

ZDP-NZ-3302-21/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków”

27/2018 Wynik/Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego

Konin, 06.09.2018 r.
ZDP-NZ-3302-27/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego


logo3