• b4

10/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 15.07.2019 r.

ZDP-NZ-3302-10/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0m w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”

09/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 15.07.2019 r.

ZDP-NZ-3302-09/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P

04/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 13.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-04/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap III


logo3