• b5

Brzeźno - Krzymów utrudnienia marzec - czerwiec

UTRUDNIENIA NA DRODZE BRZEŹNO - KRZYMÓW

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno - Krzymów zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu w tym rejonie. Prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac, szczególnie na poruszające się tam pojazdy budowy. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2018 r.

MAPA


logo3