• b5

Kursowanie promów

KURSOWANIE PROMU W ROKU 2019 - BIECHOWY

Krzymów-Kuźnica

Prom w miejscowości Biechowy od dnia 12.03.2019 r. do 31.03.2019 r. kursuje w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku : od 600 do 1400
  • w sobotę: od 600 do 1300
  • w niedzielę: od 800 do 1330

 

 


 

KURSOWANIE PROMU W ROKU 2019 - SŁAWSK

Węglewskie Holendry – Sławsk

W okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019 r. prom na rzece Warcie w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglewskie Holendry – Sławsk będzie kursował w następujących godzinach:

- od poniedziałku do piątku – od 600 do 1900,

- w soboty, niedziele i święta – od 700 do 1400.

 


 

PROW 2014-2020 Nowa Ciświca - Lipice

PROW-2014-2020-logo-kolor

flag yellow lowEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg” pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P 
granica powiatu konińskiego - Stara Ciświca - Lipice - Grodziec - droga wojewódzka 443 na odcinku Nowa Ciświca - Lipice

Cel: Poprawa dostępności terenów wiejskich przyległych do drogi powiatowej, a także dojazdu min. do szkoły,
ośrodka zdrowiai kościoła w Grodzcu, dzięki zmianie (polepszeniu) parametrów technicznych drogi zostanie zwiększone
bezpieczeństwo ruchu oraz usprawniony przejazd.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka o długości ok 0,776 km, której zakres obejmuje:
poszerzenie jezdni do szer. 5,5m oraz zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową, wykonanie chodnika przy szkole o szer. 1,65m, wykonanie poboczy o szer. od 0,75m do 1,0m, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Beneficjent Powiat Koniński

Materiał opracowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

Więcej artykułów…


logo3