• b5

24.10.2018 sprzedaż drewna Wąsosze

Konin, dnia 24.10.2018r.

OGŁOSZENIE

            Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że posiada w sprzedaży drewno opałowe z gatunku robinia akacjowa w ilości 6,85 m3

Łączna wartość drewna wynosi 369,43 zł (brutto).

Drewno składowane jest przy drodze powiatowej nr 3209P Wąsosze – Kępa w m. Wąsosze.

Ofertę (na załączonym druku) wraz z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 26.10.2018 r. godz. 8:00 w siedzibie Zarządu tj. ul. Świętojańska 20d, 62 – 500 Konin,

pok. nr 1.

Otwarcie ofert godz. 8:10

W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert zostanie przeprowadzona licytacja w dniu 29.10.2018r. o godz. 8:00

Cena w złożonej ofercie nie może być niższa od ceny określonej do sprzedaży.

W przypadku zakupu drewna należy w ciągu 7 dni dokonać zapłaty na konto Zarządu
w Banku Pocztowym S.A. Nr 64 1320 1016 2790 0004 2000 0001 i uprzątnąć drewno z pasa drogowego.


DO POBRANIA:

FORMULARZ CENOWY

10.10.2018 Sprzedaż drzew "na pniu"

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62 -500 Konin, zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na: „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących przy drodze powiatowej nr 3215P Kramsk – Wysokie


logo3